Magasinett

Utsikt mot det store ingenting

Utsikt mot det store ingenting

Den største dagen i den menneskelege historia, må bli den dagen då vi oppdagar at vi ikkje er åleine i universet. Om han då nokon gong kjem.

Les meir

Afrikas «returnees» skapar ei ny folkegr…

Afrikas «returnees» skapar ei ny folkegruppe

For mange er målet med returmigrasjon å finne ut kor i verda dei høyrer til. Returnees finn sjeldan ein konkret heimestad, skriv Dubie Toa-Kwapong.

Les meir

Fiske kan redde oss – og øydelegge hav

Fiske kan redde oss – og øydelegge hav

Effektivt fiske betrar mattryggleiken og sysselsetjing for svært mange menneske, men utviklinga har ei bakside. 

Les meir

Livet etter sjølvmordet

Livet etter sjølvmordet

Maria B. Bokneberg skriv godt og sterkt om kva eit sjølvmord gjer med dei som blir igjen; korleis blir livet etterpå?

Les meir