Magasinett

Om dei som flyktar og dei som skal ta im…

Om dei som flyktar og dei som skal ta imot

Det kan vera godt å vite litt meir om våre nye landsmenn. Medkjensla veks medan du les denne boka.

Les meir

SKAM på bygda?

SKAM på bygda?

«Me rullar, me drikk som aldri før, og me bruker mykje pengar på russetida. Men presset er høgare i Oslo.»

Les meir

Byar er meir enn oppbevaring av folk

Byar er meir enn oppbevaring av folk

Det er kanskje ein grunn til at kontaktannonsefolk brukar å gå tur i skog og mark. Turar i eng og åker er ikkje like enkelt.

Les meir

«Kvifor får ikkje dei positive sidene me…

«Kvifor får ikkje dei positive sidene med russetida meir fokus?»

Raudruss Inger Helgestad reagerer på at dei vaksne stort sett omtalar russetida i negative ordelag.  

Les meir