Magasinett

Utskrift

Teikneseriar

. i kategorien teikneserie

Teikneseriane til Magasinett er stort sett laga av Ola Heggdal. Frå 2012 har me òg nokre andre bidrag, blant andre frå serien "Dei andre" av Johann Grimstvedt. Klikk på eit bilde for å få opp teikneseriane.

Teikneseriar 2014

Teikneseriar 2013

Teikneseriar 2012

Teikneseriar 2011

Teikneseriar 2010

Teikneseriar 2009